Do pobrania

Do pobrania

Login

Klauzura • Bł. Honorat Koźmiński OFMCap

   

  to człowiek wielkiej miłości do Boga i do ludzi, wspaniały spowiednik i duszpasterz, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, to nasz duchowy Ojciec


  Czytaj więcej

 • Sanktuarium bł. Honorata

   

  Kościół w Nowym Mieście nad Pilicą powstał w latach 1780-1786. Jest zbudowany w stylu skromnego baroku. Poza kilkoma obrazami nie ma tu wiele zabytków. Kościół posiada jednak bezcenny skarb w postaci relikwii bł. Honorata Koźmińskiego.


  Czytaj więcej

 •  

  HONORATIANUM

   

  Centrum Duchowości Honoratianum, pragnie odwoływać się do dawnej tradycji i dziedzictwa bł. Honorata.

   

  Czytaj więcej

 • Audycje o bł. Honoracie

  Nawrócenie i nowe życie Honorata jest świadectwem tego jak blisko człowieka jest Bóg. Bóg, Który bezgranicznie kocha człowieka, nawet wtedy gdy ten Nim gardzi. Bóg, Który potrafi przemienić ludzkie serce...

   

  POSŁUCHAJ

 •  

  PIESZA PIELGRZYMKA HONORACKA

   

   

   

   


  Czytaj więcej

  http://www.krh.nazwa.pl/images/stories/_bj_imageslider/3/pielgrz_php.jpg
 • Rekolekcje, dni skupienia

   

  Jeśli poszukujesz wytchnienia, spokoju, ciszy, mamy dla Ciebie propozycje różnych zgromadzeń, które pomogą Ci w...


  Czytaj więcej

Zaproszenia

KRHKonferencja Rodziny Honorackiej

łączy we wzajemnej współpracy przełożonych wyższych instytutów życia konsekrowanego, założonych przez bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap. Obejmuje swym zasięgiem Polskę oraz kraje, w których te instytuty mają swoje domy.

AddThis Social Bookmark Button

Rodzina Honoracka

to wspólnota duchowa wszystkich dzieł powstałych z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, a zatem zgromadzeń habitowych i bezhabitowych, zakonu klauzurowego i instytutu świeckiego. Łączy nas osoba Założyciela, chcemy wspólnie odczytywać jego dziedzictwo, a także dzielić się naszym bogactwem. Zapraszamy wszystkich do współpracy!

 

AddThis Social Bookmark Button

Instytut Studiów Franciszkańskich z Krakowa razem z Katedrą Teologii Życia Duchowego UKSW w Warszawie i Zgromadzeniem Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza byli organizatorami konferencji naukowej Oblicze Boże, teologia, ikonografia i duchowość. Konferencja odbyła się 22 marca 2017 r. w auli Jana Pawła II w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ks. prof. Stanisław Urbański, kierownik Katedry Teologii Życia Duchowego otworzył konferencję, której pierwsza część dotyczyła ikonografii. Biskup Michał Janocha, profesor UW przedstawił szeroką perspektywę sposobów ukazywania Oblicza Chrystusa w sztuce bizantyńskiej i średniowiecznej. Prof. Waldemar Deluga z UKSW skupił się na mandylionach w malarstwie cerkiewnym XV i XVI w., a ostatnie wystąpienie ks. dr hab. Marcina Godawy z Krakowa poświęcone zostało Obliczu Jezusa w pieśni Władysława z Gielniowa.


Po przerwie uczestnicy wysłuchali kolejnych trzech referatów za zakresu duchowości. O. dr Andrzej Zając OFMConv, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich z Krakowa przedstawił Oblicze Boże w doświadczeniu św. Franciszka, natomiast br. Grzegorz Filipiuk OFMCap ukazał cześć wynagradzającą Obliczu Bożemu w życiu i dziełach bł. Honorata Koźmińskiego. Drugą część konferencji zakończyło wystąpienie s. mgr Krystyny Labud WNO o duchowości Oblicza według Elizy Cejzik, założycielki Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Ostatnia, poobiednia sesja dotyczyła teologii. Najpierw Oblicze Boże w Starym Testamencie przedstawił ks. prof. Janusz Kręcidło. Jezusa ? Oblicze Ojca ukazał ks. dr hab. Robert Woźniak z Krakowa, a na zakończenie o. Tomasz Płonka OFMCap z Zakroczymia roztoczył szeroko nauczanie Kościoła na temat Oblicza Bożego. Bogata w treści, interdyscyplinarna konferencja pozostawiła wiele przemyśleń. Materiał z tego spotkania zostanie wydany w specjalnej publikacji.

Fotoreportaż

Konferencje

AddThis Social Bookmark Button
 

Wspólnota Honoracka

Tu jesteś Start