Do pobrania

Do pobrania

Login

Klauzura • B. Honorat Komiski OFMCap

  to czowiek wielkiej mioci do Boga i do ludzi, wspaniay spowiednik i duszpasterz, zaoyciel wielu zgromadze zakonnych, to nasz duchowy Ojciec


  Czytaj wicej

 • Sanktuarium b. Honorata

  Koci w Nowym Miecie nad Pilic powsta w latach 1780-1786. Jest zbudowany w stylu skromnego baroku. Poza kilkoma obrazami nie ma tu wiele zabytkw. Koci posiada jednak bezcenny skarb w postaci relikwii b. Honorata Komiskiego.


  Czytaj wicej

 • HONORATIANUM

  Centrum Duchowoci Honoratianum, pragnie odwoywa si do dawnej tradycji i dziedzictwa b. Honorata.

  Czytaj wicej

 • Audycje o b. Honoracie

  Nawrcenie i nowe ycie Honorata jest wiadectwem tego jak blisko czowieka jest Bg. Bg, Ktry bezgranicznie kocha czowieka, nawet wtedy gdy ten Nim gardzi. Bg, Ktry potrafi przemieni ludzkie serce...

  POSUCHAJ

 • PIESZA PIELGRZYMKA HONORACKA


  Czytaj wicej

  http://www.krh.nazwa.pl/images/stories/_bj_imageslider/3/pielgrz_php.jpg
 • Rekolekcje, dni skupienia

  Jeli poszukujesz wytchnienia, spokoju, ciszy, mamy dla Ciebie propozycje rnych zgromadze, ktre pomog Ci w...


  Czytaj wicej

Zaproszenia

KRHKonferencja Rodziny Honorackiej

czy we wzajemnej wsppracy przeoonych wyszych instytutw ycia konsekrowanego, zaoonych przez b. Honorata Komiskiego OFMCap. Obejmuje swym zasigiem Polsk oraz kraje, w ktrych te instytuty maj swoje domy.

AddThis Social Bookmark Button

Rodzina Honoracka

to wsplnota duchowa wszystkich dzie powstaych z inicjatywy b. Honorata Komiskiego, a zatem zgromadze habitowych i bezhabitowych, zakonu klauzurowego i instytutu wieckiego. czy nas osoba Zaoyciela, chcemy wsplnie odczytywa jego dziedzictwo, a take dzieli si naszym bogactwem. Zapraszamy wszystkich do wsppracy!

AddThis Social Bookmark Button

Imieniny

Ju kolejny raz Biblioteka Narodowa zorganizowaa piknik w Ogrodzie Krasiskich w Warszawie z okazji imienin Jana Kochanowskiego, a wydarzenie miao miejsce 1 lipca. Na te imieniny zapraszani s poeci czy pisarze. W tym roku oprcz Josepha Conrada, w ogrodzie pojawi si rwnie b. Honorat Komiski razem z poet Stanisawem Jachowiczem. Poniewa obaj oddali si pracy wychowawczej dziemi i modzie, mona ich byo spotka na scenie rowej, przeznaczonej gwnie dla dzieci, ale take na ktrej mwiono duo o dzieciach i ich wychowywaniu.
O godz. 11:00 rozpocz si panel dyskusyjny ? Spotkanie Honorata Komiskiego ze Stanisawem Jachowiczem, poprowadzony przez Marka Zajca z TVP, z udziaem dr Agnieszki Kruszyskiej, prof. zw. dr. hab. Janusza Odziemkowskiego i br. Grzegorza Filipiuka OFMCap.

Uczestnicy opowiadali o twrczoci i dziaalnoci Stanisawa Jachowicza, o tym co b. Honorat nauczy si od niego jako pedagog i jaki znalaz sposb, aby mie wpyw na wychowywanie Narodu, a take o sytuacji dzieci i rodzin w trudnych czasach zaborw w poowie XIX w. Nastpnym punktem programu by Imieninowy przegld bajek, a wrd nich uczestnicy usyszeli utwory Jachowicza. Bajki dzieciom czytaa aktorka Jolanta Fraszyska.
Bardzo ciekawa dyskusja rozpocza si o godz. 13:30. Prowadzi j Robert uchniak z Radia dla Ciebie, a uczestnikami byy panie: Kamilla Gryll, pedagog, Justyna Komorowska, lekarz neurolog, Iwona Krzemiska, nauczycielka i konsultantka i Joanna Piekarska, specjalistka od literatury dziecicej w Bibliotece Narodowej. Rozmawiano ywo o ksikach i dzieciach oraz zaletach pyncych z tego poczenia. Jak warto ma czytanie dzieciom i czytanie ksiek przez dzieci? Co dzieci i modzie dzi czytaj? Jak zachci do sigania po ksiki? ? to przykady pyta, na ktre odpowiadali panelici, dzielc si swoim dowiadczeniem. W czasie Imienin zorganizowane byo zwiedzanie w grupach paacu Krasiskich oraz kocioa kapucynw przy Miodowej, gdzie swoje pierwsze dowiadczenia duszpasterskie zdobywa b. Honorat.
br. Grzegorz Filipiuk OFMCap

Fotoreporta

AddThis Social Bookmark Button
 

Wsplnota Honoracka

Tu jesteś Start Imieniny