Do pobrania

Do pobrania

Login

KlauzuraZaproszenia

KRHKonferencja Rodziny Honorackiej

czy we wzajemnej wsppracy przeoonych wyszych instytutw ycia konsekrowanego, zaoonych przez b. Honorata Komiskiego OFMCap. Obejmuje swym zasigiem Polsk oraz kraje, w ktrych te instytuty maj swoje domy.

AddThis Social Bookmark Button

Rodzina Honoracka

to wsplnota duchowa wszystkich dzie powstaych z inicjatywy b. Honorata Komiskiego, a zatem zgromadze habitowych i bezhabitowych, zakonu klauzurowego i instytutu wieckiego. czy nas osoba Zaoyciela, chcemy wsplnie odczytywa jego dziedzictwo, a take dzieli si naszym bogactwem. Zapraszamy wszystkich do wsppracy!

AddThis Social Bookmark Button

Klaryski kapucynki s gazi kontemplacyjnego i klauzurowego zakonu w. Klary, powsta w 1535 r. Najwysz zasad ich ycia jest wierne naladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii, wedug sposobu, jaki w. Klara otrzymaa od w. Franciszka. Bdc zakonem klauzurowym, klaryski kapucynki nie prowadz adnych dzie zewntrznych. Jednak zgodnie z charyzmatem zaoycieli ich duch jest gboko misyjny i otwarty na cay Koci, z ktrym wspdziaaj poprzez modlitw i nieustann ofiar ze swego ycia, trwajc przez Obliczem Pana, uwielbiajc Go, adorujc, dziki czynic, wynagradzajc, a przede wszystkim miujc ?Mio, ktra nie jest kochana?. W Polsce klaryski kapucynki wyoniy si ze wsplnoty Sistr Felicjanek w 1860 r.

AddThis Social Bookmark Button
 

Doloryci

Bezhabitowe zgromadzenie braci dolorystw powstao w celu opieki nad ubog modzie. Obecnie podejmuj prac w rnych zawodach, a take prowadz dom rekolekcyjny.

AddThis Social Bookmark Button
 

Posanniczki

Posanniczki powstay w 1874 r. jako pierwsze z 26 Zgromadze ukrytych przed wiatem zaoonych przez b. Honorata. Od pocztku, najpierw jako Zgromadzenie bezhabitowe, obecnie jako Instytut wiecki, Posanniczki prowadz prac wychowawcz w rodowiskach wieckich, zlaicyzowanych, czsto ateistycznych.

AddThis Social Bookmark Button
 

Wspomoycielki

Powoaniem Wspomoycielek jest pomaganie cierpicym oczyszczenia duszom zmarych, przez modlitw, ofiar i prace apostolskie.

AddThis Social Bookmark Button
 

Westiarki

Zadaniem Westiarek jest troska o miejsca kultu, w ktrych w szczeglny sposb jest obecny Chrystus. Siostry w wikszoci swoich domw prowadz pracownie hafciarskie i pracownie szycia szat liturgicznych. Wyrazem troski o witynie jest praca w charakterze zakrystianek i organistek w kocioach.

AddThis Social Bookmark Button
 

Pasterzanki

Pasterzanki maj za cel pozyskiwanie dla Boga osb yjcych niezgodnie z zasadami moralnoci chrzecijaskiej, szczeglnie dziewczt, a take dzieci naraonych na demoralizacj.

AddThis Social Bookmark Button
 

Sugi Jezusa

Celem bezhabitowego Zgromadzenia Sug Jezusa jest pomoc duchowa i materialna modziey eskiej w celu przygotowania jej do zawodu i zaoenia wasnej rodziny opartej na zasadach chrzecijaskich.

AddThis Social Bookmark Button
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Wsplnota Honoracka

Tu jesteś Start O nas