Do pobrania

Do pobrania

Login

KlauzuraZaproszenia

Audio

"B. Honorat Komiski - czowiek, ktry na dowiadczeniu Boego miosierdzia zbudowa swoje ycie" - Katolickie Radio Podlasie, Siedlce.

AddThis Social Bookmark Button
 

ycie Wacawa Komiskiego w latach 1829-1848

Suba rodzinie

Burzliwa droga wiary

Patron szukajcych drogi ycia

Rozmowa o b. Honoracie Komiskim

AddThis Social Bookmark Button
 

Niepokornie pokorny

W Katolickim Radiu Podlasie w niedziel o godz. 11.40 ruszy cykl audycji powiconych b. Honoratowi Komiskiemu. S to krtkie 10-minutowe audycje, w ktrych co tydzie, w kad niedziel, bdziemy na nowo odkrywa o. Honorata w wietle wydarze Kocioa, wiata i naszego ycia. Mona sucha na falach Radiowych, dla tych, ktrzy maj zasig, a take w archiwum dwikw na stronie www.radiopodlasie.pl.

Kim by o. Honorat Komiski?
Zwizki o. Honorata z Podlasiem
Rodzina i maestwo w duchu franciszkaskim
Czciciel Maryi
Teologia witoci
Cytadela warszawska

Owoce nawrcenia
Historia Cytadeli warszawskiej

Nauka czytania krzya
Jedno z Maryj

Dwie drogi

Postawa dziecka wg wiata

Wychowanie w rodzinie

Siostry Najwitszego Imienia JezusAddThis Social Bookmark Button
 

Konferencja br. Grzegorza Filipiuka OFMCap podczas czuwania nocnego Rodziny Honorackiej 5-6 listopada 2011 na Jasnej Grze w Czstochowie. Niestety, brakuje kilku pocztkowych sw, ale i tak warto.

POSUCHAJ

AddThis Social Bookmark Button
 


Wsplnota Honoracka

Tu jesteś Start Audio