Do pobrania

Do pobrania

Login

KlauzuraZaproszenia

Wynagrodzenie Sercu Maryi

Cecylia Anna Duda, Wynagrodzenie Sercu Maryi w tradycji Zgromadzenia Maych Sistr Niepokalanego Serca Maryi

AddThis Social Bookmark Button
 

Tenis, rower i wygoda

Cecylia Anna Duda, Tenis, rower i wygoda wobec Dobrej Nowiny Chrystusa Pana czyli o potrzebie i roli chrzecijaskiej nadziei

AddThis Social Bookmark Button
 

Matka Elbieta Stummer (1836-1902)
Anna, imi zakonne Elbieta STUMMER (1836-1902), felicjanka, wsppracownica o. Honorata Komiskiego w zakadaniu i prowadzeniu zgromadze ukrytych.
Urodzia si w Warszawie w rodzinie lekarza, znanego z okresu powstania listopadowego. W 1858 r. wstpia do zaoonego przez o. Honorata Zgromadzenia Sistr Felicjanek. Po ukoczeniu podstawowej formacji penia obowizki kierowniczki rekolekcji dla wieckich, dyrektorki katechumenatu dla konwertytek, gwnie ydwek, przeoonej i mistrzyni nowicjatu Kongregacji Tercjarek wieckich oraz opiekunki bractw kocielnych (m.in. ywego Raca) i instytucji (m.in. Zakadu Domu Schronienia i Opieki Najwitszej Maryi Panny dla upadych kobiet), prowadzonych przez felicjanki w Warszawie (1860-64).
Po kasacie zgromadze przez wadze carskie w 1864 r. staraa si zaoy placwki w Wiedniu i Poznaniu, ale udao si to dopiero w 1865 r. w Krakowie, gdzie urzdzia placwk w domu przy ul. Mikoajskiej. W latach 1870-72 bya przeoon domu we Lwowie. Tam wspdziaaa z Wand z hr. Potockich Cabogow, prezesk Komitetu Dam Dobroczynnoci, w pro-wadzeniu przez felicjanki zakadu charytatywnego im. ksinej Heleny Poniskiej. Nastpnie od 1872 do 1882 r. bya mistrzyni nowicjatu w Krakowie i radn generaln zgromadzenia. W 1881 r. o. Honorat wezwa m. Elbiet do Zakroczymia, by pomoga mu w redagowaniu tekstw ustawodawczych dla felicjanek. Tak zacza si wsppraca m. Stummer z o. Honoratem w dziele zakadania zgromadze - najpierw w Zakroczymiu, potem w Nowym Miecie nad Pilic. Pomagaa Ojcu take w przygotowywaniu do druku jego ksiek. Ze wzgldu na cig inwigilacj policji carskiej zdja habit i pracowaa w wieckim ubraniu. Koordynowaa kontakty penitentw z Ojcem, kierowaa tajn korespondencj z nim, poredniczya w zaatwianiu niezliczonych spraw zgromadze ukrytych. Matce Stummer podlegay nowicjaty zgromadze ukrytych, prowadzia te formacj przeoonych. Uczestniczya w kapituach generalnych zgromadze, wobec czego miaa wpyw na ich decyzje, zwaszcza dotyczce podejmowania zada apostolskich, przyjmowania nowych prac, a take wyznaczania sistr do tych prac. Prowadzia take rekolekcje dla wieckich w swoim mieszkaniu w Zakroczymiu i rozprowadzaa midzy nimi literatur religijn. Zmara 15 marca 1902 r. w Nowym Miecie i zostaa pochowana na tamtejszym cmentarzu parafialnym.


Od Boga otrzymaa zdolnoci i siln indywidualno, ktra stanowia nieoceniony dar, pomocny w penieniu odpowiedzialnych funkcji we wasnym zgromadzeniu i w ruchu honorackim. Jakkolwiek sama bya zakonnic habitow, pokochaa charyzmat ukrycia i z oddaniem suya zgromadzeniom, zakadanym przez o. Honorata. Bya zaufan poredniczk miedzy zamknitym w klasztorze Zaoycielem a tysicami penitentw, wrd ktrych wikszo stanowiy siostry ycia ukrytego, zwaszcza zaoycielki i przeoone zgromadze. Pozornie rygorystka, odznaczaa si stanowcz wol i samodzielnym sdem, co sprawiao, e nieatwo poddawaa si czyjej woli. Jednoczenie Bg obdarzy j sercem penym dobroci i dziki temu moga z powiceniem suy o. Honoratowi i wszystkim, ktrzy do niego przyjedali.
Marzenna Straszewicz, Wsplnota Honoracka, 2/2000

AddThis Social Bookmark Button
 

Honorat SenatW 180. rocznic urodzin i w 20. rocznic beatyfikacji Senat RP uczci posta b. Honorata Komiskiego, urzdzajc specjaln wystaw powicon jego yciu i dzieom. Ponadto przygotowano broszur tematyczn, ktr mona pobra tutaj.

AddThis Social Bookmark Button
 


Wsplnota Honoracka

Tu jesteś Start Media