Do pobrania

Do pobrania

Login

KlauzuraZaproszenia

Honorat KomiskiJeeli si nawrc, naplujcie mi w oczy

Wacaw Komiski mia szczcie ? urodzi si w niele sytuowanej rodzinie, w roku 1829; by to czas kiedy Polska bya rozerwana midzy trzech zaborcw, czas bardzo niespokojny z powodu zryww niepodlegociowych i cigych represji ze strony okupantw. Matka Wacawa - Aleksandra - dbaa o dom i dobre wychowanie swoich dzieci, jego ojciec, Stefan, by nadzorc budowlanym, mia wic znajomoci i pienidze. Dziki temu Wacaw po ukoczeniu szkoy podstawowej w Biaej Podlaskiej mg rozpocz nauk w pockim gimnazjum. Zamieszka na stancji. Wychowany w wierzcej rodzinie, z zaszczepionym chrzecijaskim systemem wartoci mody Wacaw staje w obliczu samodzielnego ycia, z dala od rodzicw.
W tym czasie w Krlestwie Polskim dziaa wiele kek samoksztaceniowych. Gromadziy one du liczb gimnazjalnej modziey. W czasie spotka poznawano zakazan literatur, m.in. Mickiewicza, rwnie dziea historyczne. Kka takie ksztatoway w modych umysach nie tylko patriotyczne uczucia ? czsto czytano rwnie dziea wolnomylicieli, materialistw czy ateistw. Modzi ludzie szybko nasikali tego typu wiatopogldem. Rwnie Wacaw, ktry obraca si w rodowiskach tego typu kek, zaczyna myle w nowy sposb. Traci wiar, wyrzeka si Boga. Mao tego, jako zdeklarowany ateista walczy z wierzcymi, odwodzi innych od wiary. Jeeli zachodzi do kocioa, to tylko po to, by ? jak sam po latach powie ? bluni Bogu i obraa Go. ?Jeli si nawrc, naplujcie mi w oczy!? ? krzycza, szydzc z wierzcych (Notatnik duchowy, str. 546). Narasta w nim nienawi do Boga, wymiewa witych. Czas buntu Wacawa zbiega si z rozpoczciem architektonicznych studiw w Warszawie oraz mierci jego ojca. Komiski mia przej po ojcu posad okrgowego budowniczego, w obliczu mierci ojca staje si to praktycznie nieosigalne. Wacaw pozostaje wic w beznadziejnej sytuacji ? kompletny kryzys wiary oraz bunt przeciwko Bogu i wyniesionej z domu wierze, utrata ojca, a wic jednoczenie nadziei na sensowne zarobki w pracowni architektonicznej po studiach.

W kwietniu 1846 Komiski zostaje aresztowany. Dlaczego? Tego waciwie nie wiadomo. Carska policja rozpocza masowe aresztowania inteligencji z obawy przed rozpoczciem powstania. Do wizienia zreszt nie byo trudno trafi ? wystarczy cie podejrze, a ldowao si w najciszym areszcie. Wacawowi nigdy nic nie udowodniono, nie przeszkodzio to jednak by znalaz si w X pawilonie Cytadeli w Warszawie ? najciszym wczesnym wizieniu, przeznaczonym dla winiw z wyrokiem mierci. Warunki byy nieludzkie ? cela miaa wymiary kilka na kilka krokw, miaa mae okienko pod sufitem. Wizie by poddawany brutalnym przesuchaniom, oprcz tego cierpia gd, przechodzi wiele chorb.
Cytadela11 miesicy spdzonych w Cytadeli to przeomowy okres w yciu wiary Wacawa. Religijny kryzys Komiskiego osign szczyt. Z pewnoci wpyny na to aresztowanie, ktre waciwie oznaczao wyrok mierci, w najlepszym przypadku doywocie lub zsyk w gb Rosji, brak nadziei, zaamanie. Wacaw wiele lat pniej tak opisze swj stan w czasie uwizienia: ?(?) gdy byem uwiziony, trwaem w uporze, a gdy mnie cilej zamknito, zamiast si upokorzy, to wtedy wspomniaem Bogu, aby Mu wyrzuty robi, e mnie nie ratuje, (?) bluniem przeciw Bogu i w tym blunierstwie straciem rozum, wpadem w obkanie i trzy tygodnie w przeraliwych krzykach dzie i noc zostawaem. Wic byem ju w paszczce szatana, ktry ju by pewny swej zdobyczy.? (Notatnik duchowy, str. 546 ? 547). Prawdopodobnie mody wizie by trawiony bardzo wysok, wyniszczajc, gorczk, by moe by to pocztek tyfusu. Dochodzia do tego rzeczywisto wielkiej walki duchowej, ktr toczy Komiski. Ostatnie sowa przed utraceniem przytomnoci byy wyrzutem czowieka rozgoryczonego i bezradnego: ?To ty jest Bg?!? (Notatnik duchowy, str. 209). Po trzech tygodniach przez zastosowanie wstrzsu ? ?dano mi takie lekarstwo straszne, e albo mier, albo uzdrowienie miao nastpi? (Notatnik duchowy, str. 547) ? wyprowadzono Wacawa ze stanu gorczkowego otpienia.
W tym czasie matka Wacawa przeprowadza si do Warszawy. Mimo znajomoci nie moe w aden sposb pomc synowi. Codziennie pojawia si pod bram Cytadeli, eby zdoby cho strzpek informacji o swoim synu. Syszaa optacze krzyki Wacawa, lekarze stwierdzali, e ma chorob psychiczn. Aleksandra wbrew nadziei wierzy jednak, e jest moliwy ratunek dla jej syna ? modli si o to nieustannie.

Dzie 15 VIII 1846 staje si przeomowym momentem w yciu Wacawa. Tego dnia Komiski doznaje tajemniczej wizji, powie wiele lat pniej, e Jezus przyszed do jego celi i przyprowadzi go do wiary, obdarowa nowym yciem. Wacaw z walczcego ateisty staje si czowiekiem wierzcym. Nie wiemy waciwie niczego wicej na temat tej tajemniczej wizji. Kilka miesicy pniej bdzie miao jeszcze jedno nieprawdopodobne wydarzenie ? Wacaw zostaje uniewinniony i opuszcza wizienie. Podobno po swoim nawrceniu rozmawia z winiami tylko na tematy zwizane z wiar, w ten sposb zosta uznany za chorego psychicznie fanatyka i w konsekwencji wypuszczony na wolno.
Po wyjciu z wizienia rozpoczyna zupenie nowe ycie ? wreszcie jest szczliwy, odnalaz i pokocha Boga, Ktrego kilka miesicy wczeniej zawzicie nienawidzi. Podejmuje na nowo przerwane aresztowaniem studia. Prowadzi surowy tryb ycia, gwnie ze wzgldu na brak sensowniejszych dochodw. Wreszcie odczytuje w sobie powoanie, dzieje si to po spowiedzi u warszawskich kapucynw. Od tej pory, pocigany gosem powoania, nie myli o niczym innym, jak zostaniu zakonnikiem. Rok czasu trwa duchowa walka i dokadne rozeznawanie powoania. W wieku 19 lat, w roku 1848, rozpoczyna zakonn formacj, przyjmuje imi Honorat.
Akt Ofiarowania Matce BoejZakonne ycie Honorata Komiskiego jest fascynujc histori czowieka, ktry bezgranicznie zaufa Bogu, ktry Boe wezwanie do witoci potraktowa bardzo powanie i konsekwentnie realizowa swoje powoanie. Jego droga bya bardzo trudna ? ojciec Honorat narzuca sobie bardzo surowy tryb ycia, pracuje ok. 19 godzin na dob, czas ma dokadnie zaplanowany. Oddaje si duszpasterstwu. Po skasowaniu przez wadze carskie klasztoru warszawskiego wraz z brami przenosi si do Zakroczymia. Nikt nie ma wtpliwoci, e dziaania zaborcw zmierzaj do likwidacji wszelkich przejaww ycia zakonnego na okupowanym terenie. W Zakroczymiu Honorat rozpoczyna dzieo zakadania ukrytych zgromadze zakonnych ? fenomenu w skali wczesnego Kocioa. Z Zakroczymia zakonnicy zostaj znw przeniesieni ? tym razem do Nowego Miasta nad Pilic. Klasztor nowomiejski mia sta si grobem polskich kapucynw ? wadze zakazay przyjmowa nowicjuszy, a w klasztorze pozostali ju tylko starzy i schorowani bracia. Mimo braku jakiejkolwiek nadziei na popraw sytuacji ? nie trac wiary, pogody ducha. Miejscem duszpasterskiej dziaalnoci Honorata staje si synny konfesjona-szafa. Przez jego kratki kieruje ukrytymi zgromadzeniami, zakada nowe, spowiada tysice ludzi, ktrzy cigaj do niego nieraz z wielkich odlegoci. Wadze carskie nieustannie podejrzewaj Honorata o wywrotow dziaalno, o kierowanie nielegalnymi stowarzyszeniami, std cige rewizje i przesuchania sdziwego zakonnika.

16 XII 1916, po 87 latach ycia, z czego 68 w zakonie, ojciec Honorat odchodzi do Pana. Umiera w opinii witoci ? Jan Pawe II beatyfikowa go w 1988 roku. Nawrcenie i nowe ycie Honorata jest wiadectwem tego jak blisko czowieka jest Bg. Bg, Ktry bezgranicznie kocha czowieka, nawet wtedy gdy ten Nim gardzi. Bg, Ktry potrafi przemieni ludzkie serce. Bg, Ktry chce, eby Ty rwnie by wity.

brat Szymon Janowski OFMCap

Artyku zaczerpnity ze strony www.kapucyni.pl

Zobacz take Galeri

MODLITWA
Wszechmogcy wieczny Boe, Ty bogosawionemu Honoratowi, kapanowi, dae ask prowadzenia dusz drogami witoci i sprawie, e ubogaci Twj Koci licznymi rodzinami zakonnymi, pokornie Ci prosimy, spraw, abymy za jego przyczyn otrzymali potrzebne nam aski..., yli zawsze peni naszego powoania chrzecijaskiego i czyli si z Tob w doskonaej mioci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

AddThis Social Bookmark Button
 


Wsplnota Honoracka

Tu jesteś Start