Do pobrania

Do pobrania

Login

KlauzuraZaproszenia

Hilaria Emilia Gwczyska

Emilia Gwczyska przysza na wiat 9.05.1887 we wsi wierszczw, na Polesiu Lubelskim, w rodzinie Szczepana Gwczyskiego i Jzefy z Wierzchowskich. Zostaa ochrzczona 16.05.1887 w pobliskim Wereszczynie. Ukoczya szko elementarn i wyjechaa z rodzinnych stron.

Do Zgromadzenia Maych Sistr Niepokalanego Serca Maryi wstpia 6.01.1912 w Czstochowie. Otrzymaa zakonne imi s. Maria Hilaria od Imienia Jezus. luby wieczyste zoya 5.11.1924 w Czstochowie. Od pocztku ycia zakonnego pragna ? jak pisze w swoim Notatniku duchowym ? ?lepiej suy Najsodszemu Jezusowi, wicej miowa, a szczeglnie cierpie. Odpaca mioci za mio, cierpieniem za cierpienie?.
Niemal cae ycie pracowaa jako pielgniarka. Suya chorym w szpitalach, infirmeriach zakonnych i tam, gdzie j proszono o pomoc. Ceniono jej ofiarno i fachow wiedz, a take mstwo w trudnych sytuacjach. Osobist tajemnic s. Hilarii bya nieustanna modlitwa, ktr niosa ukojenie dla cierpicych.
Pragnieniem Sugi Boej byo za wszelk cen zosta wit. Na podstawie jej Notatnika duchowego, spisywanego na polecenie spowiednika, mona powiedzie, e pona ogniem mioci do Boga i do ludzi. Pisaa m.in.: ?We mi wszystko, daj mi tylko mio, mio Twoj, a potem czy, co Ci si podoba wedug Twojej najwitszej woli i upodobania?. Pan Bg zada od niej szczeglnej ofiary ? prosi o specjalne praktyki pokutne za kapanw, osoby konsekrowane, a szczeglnie o nawrcenie mariawitw. Dowiadczaa przy tym niezwykych stanw duchowych, co jeden z jej spowiednikw porwna do przey b. Katarzyny Emmerich. Sama s. Hilaria ukrywaa przed otoczeniem otrzymywane aski, okrelajc siebie jako ?najndzniejsze stworzenie?, ?najwiksza grzesznica?, a w korespondencji podpisywaa si ?jedno biedne nic?.
Ostatnie lata ycia spdzia w Warszawie, gdzie bya administratork domu i internatu dla dziewczt, prowadzonego przez siostry. Suya rwnie swoj wiedz medyczn. Tam zasta j wybuch II wojny wiatowej. Podczas bombardowania Warszawy 17.09.1939, mimo gradu kul, przedostaa si z kocioa do domu zakonnego. Zgina, ratujc Najwitszy Sakrament w kaplicy. W ten sposb spenio si jej wielkie pragnienie: ?Jezu najsodszy, poza miowaniem Ciebie niczego nie pragn, o mj Jezu, abym moga wasn krew przela i poczy z Twoj?.
Po jej mierci siostry uwaay j za wit i mczennic. Podobn opini wyraali spowiednicy s. Hilarii. Dzi coraz wicej osb modli si za jej przyczyn.

S. Gwczyska zostaa wczona w grup 122 mczennikw II wojny wiatowej, ktrych proces beatyfikacyjny rozpocz si 17 wrzenia 2003 r. w Warszawie. Dnia 14 listopada 2003 r. w Czstochowie otwarto jej proces rogatoryjny (pomocniczy), a zamknito 6 grudnia 2005 r.

Wicej informacji www.honoratki.pl

Wicej o procesie mczennikw II wojny wiatowej

MODLITWA
Boe Ojcze, Synu i Duchu wity, Ty z mioci udzielasz si w szczeglny sposb duszom wybranym. Prosimy Ci, przyjmij modlitw, pokut i ofiar ycia s. Hilarii Emilii Gwczyskiej i za jej wstawiennictwem udziel mi aski..., a Suebnic swoj, ktra na ziemi jednoczya si z Tob, wynie do chway otarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

AddThis Social Bookmark Button
 


Wsplnota Honoracka

Tu jesteś Start