Do pobrania

Do pobrania

Login

KlauzuraZaproszenia

?Duchowo seraficka? bya przedmiotem rozwaa podczas sympozjum, ktre odbyo si 12 maja w auli Jana Pawa II na UKSW w Warszawie. Prelegenci podjli szerok gam zagadnie, poczynajc od prezentacji angelologii redniowiecznej, poprzez analiz ?serafickoci? w. Franciszka z Asyu, by nastpnie pozna rozumienie ducha serafickiego w ujciu b. Honorata Komiskiego i konkretne przejawy tego ducha w rnych zgromadzeniach. Ramy czasowe jednodniowego sympozjum z koniecznoci ograniczay przekaz jedynie do wybranych kwestii. Szczliwie, kady uczestnik mg zapozna si z pen treci referatw i artykuw dziki przygotowanej na sympozjum ksice: Duchowo seraficka, red. T. Ponka OFMCap, Zakroczym 2010. Jest to ju 7. pozycja w serii Bibliotheca Honoratiana. W samo poudnie w kociele pokamedulskim dla uczestnikw sympozjum sprawowana bya Eucharystia pod przewodnictwem JE kard. Jzefa Glempa. Gwny celebrans w homilii nawiza do w. Franciszka z Asyu jako doskonale posusznego woli Boej, rozmiowanego w Bogu. Podczas dyskusji wok referatw podniesiono kwesti rozumienia poj: ?franciszkaski? i ?seraficki?. Czy s to synonimy? Czy kady franciszkanin ma ducha serafickiego? Czym rni si duch seraficki od ducha ewangelicznego? ? paday pytania z sali. Okazao si, e wcale nie jest atwo poda jednoznacznych definicji i zakresw znaczeniowych dla tych poj. Wprawdzie rozrnie dokona b. Honorat Komiski, ale nie s one jednoznaczne dla dzisiejszego odbiorcy. Z ca pewnoci nie mona traktowa zamiennie sw ?franciszkaski? i ?seraficki?, gdy mona mie ducha serafickiego, nie majc nic wsplnego z duchowoci franciszkask (b. Honorat nazywa w. Teres z Avila ?dziewic serafick?). Sympozjum zorganizowane zostao przez Centrum Duchowoci ?Honoratianum? w Zakroczymiu, Sekcj Teologii Duchowoci UKSW i Konferencj Rodziny Honorackiej. Jak co roku, w spotkaniu wzio udzia liczne grono suchaczy, nie tylko z Rodziny Honorackiej, ale take studenci UKSW i wiele innych osb.

Bogumia Czemko

Artyku zaczerpnity ze strony www.honoratki.pl

AddThis Social Bookmark Button
 


Wsplnota Honoracka

Tu jesteś Start Sympozja